Her kommer en beretning, efter en dyrebar natlig samtale med Herren.

- 9. juli 2016.

Hvad gør troen for os mennesker?

Johannes skriver i sit første brev kapitel 4, vers 15: "Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud."
Denne bekendelse er så umådelig vigtig, for den lægger grundlaget for det evige liv!

Da Apostlene Peter og Johannes blev ført frem for rådet i Jerusalem, efter at de i Herren Jesus' navn havde givet en lam mand sin førlighed tilbage, til hele folkets store undren, fremførte Peter denne tale: "Fyldt af Helligånden svarede Peter dem: "Folkets ledere og ældste! Når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja, hele Israels folk vide, at det er i Jesu Kristi, nazaræerens, navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved."" (ApG. 3, 8-12.)

Hvordan kan mennesker så gå omkring og sige: "enhver er salig i sin tro"?

Djævelen er en løgner, det har han været fra begyndelsen af, og han er så snedig, at mennesker hopper på hans limpind uden at opdage at han har bedraget dem, for han dækker sig under menneskets frie vilje til at vælge, en gave som Gud har givet det, ikke til at vælge synden til, men for at vælge Herren Jesus som Frelser og Herre, for at enhver som tror på ham, skal have evigt liv i ham!
Derfor skal vi heller aldrig selv kæmpe imod Djævelen, men i ét og alt henvise ham til Golgata, hvor han én gang for evigt blev besejret, og hvor hans hoved blev knust, ved Kristus Jesus fuldbragte værk, og ved Jesus' eviggyldige sejr over Djævelen, døden og dødsriget, slå ham tilbage, i troens kraft, for større er han som bor i mig, end han som er i verden!

Den dårlige Samvittigheds svøbe

Ulykkeligvis benytter Djævelen sig af sine snedige trick's, ved at lade sine løgne dække bag en dårlig samvittighed hos det enkelte menneske, så skyldfølelsen hos det enkelte menneske blot er Djævelens aftværing af sin dårlige samvittighed, der får mennesket til at forsøge at skjule sig for Gud, på grund af samvittigheden som nager.
Sådan misbruger Djævelen enhver mulighed for selv at slippe for anklage, men lader anklagen ligge hos det enkelte menneske, som jo havde sin frie vilje til at sige nej til hans "gode idéer"?

Den gode hyrde

Men uden fylden af Guds Hellige Ånd, kan vi slet ikke stå os i denne kamp, og bliver et let bytte, men ét har fjenden overset: "Den gode hyrde er stadig på vandring ude i de vildsomme egne, for at finde de vildfarne får, som han mangler i fårefolden, og han leder endnu, og når han hører et hjertens inderste suk, der kalder på hjælp fra Jesus, da kommer han og frelser, og befrier sit får fra alle verdens tjørnekrat og torne, og bærer sit får hjem til fårefolden igen, uden skygge af bebrejdelse eller anklage, han favner det med kærlighed og nåde og fred!

Kraften og magten i navnet Jesus

Det er alene navnet Jesus, som alle mørkets magter og myndigheder skælver og bæver for, derfor er det så tragisk, at det er lykkedes for den onde, at tage kraften og tro's styrken ud af hans navn, ved at udforme de nordiske sprogs m.fl. dialekter sådan, at navnet Jesus bøjes uden endelsen (s).
Herrens navn har aldrig i evighed nogensinde skullet bøjes efter noget som helst sprogs grammatiske regler, for navnet Jesus er ubøjeligt, og står fast til evig tid!

Intet under, at alskens vederstyggeligheder i Guds øjne, har fået lov til at snige sig ind i selveste kirken, når dden ikke engang har stået vagt omkring navnet over alle navne, men har ladet regler og grammatik få lov til at devaluere alt som er af sand værdi!

Jeg er Gud inderlig taknemmelig for det engelske sprog, for her kan navnet Jesus ikke bøjes, det vil i alle former være det samme!
Derfor må jeg ofte ty til troens skjold og sværd, gennem bøn på engelsk, for da er der kraft og magt bag ordene, og fjendens hære skælver, for de ved udmærket hvad der skete på Golgata, da Gud ved Jesus Kristus førte dem alle i sit triumftog, efter at han havde besejret alt!
Måtte vi virkelig finde ind til kernen i troens dyrebare værdifulde skat, for den har langt større værdi end vi nogensinde her i livet kommer til at begribe omfanget, dybderne og højderne af!