Vidnesbyrd:

Jeg er vokset op i et kristent hjem, hvor noget af det første jeg kom til at læse, var bibelen.

Jeg mistede synet som 7 år gammel, det vil sige at jeg ikke fik læst ret meget inden jeg mistede synet, men takket være min nysgerrighed, eller var det videbegærlighed? Så fik jeg ved Guds nåde lært at læse og skrive allerede som 5 år gammel, hvilket gjorde det muligt at komme til kendskab om en del af bibelens historier.

Jeg elskede at gå i kirke og høre Guds ord, men jeg kunne ikke holde ud at sidde stille i længere tid ad gangen, så jeg valgte at sidde ude på gangen i den kirke hvor jeg kom i, for at tælle alle sangbøgerne som lå der, medens jeg lyttede til prædiken gennem de højttalere som var der.

En dag som 12 årig, da jeg var oppe på balkonens trappeafsnit og lyttede til prædiken medens jeg stod og talte sangbøger, så hørte jeg verset fra Johannes Evangeliet kapitel 3, vers 16, blive læst op,

"Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at enhver som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv."

Dette ramte migt direkte i hjertet, til trods for at jeg udmærket kendte dette vers i forvejen, og kunne det udenad.

Jeg satte mig på trappen, og græd!

Det var pludselig gået op for mig, at Jesus døde for min skyld.

En af kirketjenerne som stod nedenunder og delte sangbøger ud til dem der kom til gudstjenesten hørte mig græde, og kom op til mig for at høre hvad der var i vejen.

Jeg fortalte ham som det var, og den aften bad han til Gud for mig, og jeg blev frelst!

2 år senere blev jeg i samme kirke døbt på min egen bekendelse, og det var voksendåb hvor hele kroppen kommer under vand, for at symbolisere at man bliver begravet sammen med Jesus, og derefter rejst op igen; som et nyt menneske!

 

Tiden går ikke ubemærket hen over os mennesker, og jeg kom ud i en krise, der førte mig væk fra Gud, og hvor jeg sjældent tænkte på at kalde på Jesus, men hellere valgte andre metoder så som spiritus m.m.

Den periode varede i 10 år, men så dukkede tiden med de spirende lokalradioer op i 1984, og jeg kom til at lytte til en af de Københavnske lokalradioer kaldet "Rhema radio."

Denne er en kristen lokalradio som bestyres af "Apostolisk kirke" i København, og den førte mig tilbage til Gud!

De sidste 17 år har også i perioder været lidt turbulente, men jeg har hele tiden holdt fast veed troen på Jesus, og det vidunderfulde som han har gjort, og det faktum at han er opstået fra de døde, og at jeg kan leve i den sejr som han vandt for mig ved sin død og opstandelse.

 

Kommentarer til denne side kan sendes til: hps@hapasu.dk, og hvis du ønsker at få svar på din kommentar, så venligst angiv dette i din mail.

tilbage til jesus.html