Afventer du Jesus komme på himmelens skyer?

Er du rede?

Lever du dit liv i et afklaret forhold til Gud?

Disse spørgsmål er meget vigtige at have gjort sig et konkret svar på, for hvis du kan svare ja til disse 3 spørgsmål, så er der intet her i verden der kan ryste dig.
Jesus har tydeligt i evangelierne gjort rede for hvad der kommer til at ske, og oven i købet sagt os, at når alt det sker, så skal vi ikke ængstes og frygte, men løfte vores hoved imod himmelen, for nu er det ved at ske, at Jesus kommer tilbage på himmelens skyer, og henter alle os hjem til himmelen som afventer hans komme, for at vi skal undslippe den kommende vrede, som Gud vil udøse over denne verden.

Gud har i sin almægtige nåde gennem alle de 2000 år som er gået siden Jesus ofrede sig på vores vegne, opsamlet al sin vrede over synden i en vældig skål, som i bibelen betegnes som hans harmes og vredes skål.
Når denne skål er fyldt, så er nådens tid forbi, og Gud kan ikke længere holde sin vrede tilbage, men vil udøse den over denne verden, hvorfra al synd og uretfærdighed stammer fra.
Gud vil ikke lade denne vrede komme over alle dem der har sat deres lid til ham, men har lovet os at vi skal undslippe fra denne vrede, og dette løfte afventer vi sin opfyldelse!

Afventer du at se Jesus Kristus på himmelens skyer, hvor han kommer i Guds almægtige kraft og herlighed, hvorved alt det som vi betragter som noget fast og stabilt skal blive rystet, og alt stå på den anden ende?

Jeg glæder mig til den dag, og jeg tror at det sker i min levetid!

Sæt din lid til Jesus, han som er den eneste der kan frelse dig ud af syndens og dødens bånd, og give dig et evigt liv i herlighed, en herlighed livet her på jorden aldrig har kendt skyggen af!
Lad intet her på jorden tryllebinde dig således at du siger nej til den herlighed som er lovet alle dem der har sat deres lid til Jesus, men giv hellere afkald på det som denne verden kan tilbyde, for at vinde den herlighed som er lovet os, og som varer evigt, og ikke som her i verden kun en ganske kort overgang!

Hvis du sætter din lid til Jesus, så vil Gud aldrig svigte dig, men sørge for dig under alle omstændigheder, også selv om du i dit kød synes at det er svært og hårdt, men han vil sørge for dig, og aldrig svigte dig!

Jesus udtrykker selv helt klart at vi ikke skal samle os skatte her på jorden, men samle dem i himmelen.
Hvad mener han med det?
Han mener lige præsis dette, hvor han selv beskriver den store doms dag, hvor han jf. matt. 25, 34-46, taler til fårene og spørger bukkene hvornår besøgte i mig på hospitalet, i fængselet, og gav mig at drikke og spise fordi jeg var sulten og tørstig, og gav mig klæder da jeg var nøgen? Og han selv besvarer spørgsmålet ved at sige, at enhver der har gjort således imod sin bror og søster, har gjort det imod ham!
Du må altså bryde med den egoistiske fattigdoms tankegang der hele tiden taler til dig om at rage til dig, og holde fast på alt det som du har, for Guds hellige ord i ordsprogenes bog kapitel 11, vers 24 siger helt klart, "Den ene strør ud og får stadig mere, den anden er urimeligt sparsommelig, det fører kun til mangel."
Vær derfor altid parat til at give afkald på noget du ejer, for Gud vil aldrig svigte dig, men tværtimod give dig noget der er lang bedre end det du havde, og når du af et glad hjerte giver til andre, hvad du selv havde kær, så samler du dig skatte i himmelen!

Vi mennesker kan nemt komme til at lade os nøjes med noget der ikke er godt nok, men som alligevel nogenlunde tilfredsstiller vores behov.
Vi skal være som en flod, hvor vandet får lov til at strømme igennem, uden at vi bygger dæmninger op og sætter grænser for hvornår vi tillader vandet at strømme videre, eller at strømme ind.
Hvis vi bygger dæmninger, sætter vi selv grænser for hvad Gud kan velsigne os med, og herved kommer vi til at leve et liv i fattigdom!
Du kan ydermere komme til at opleve, at det stillestående vand i din dæmning rådner, og ingen gavn kan gøre!
Lad floden få lov til at strømme, og sæt ikke grænser for hvor meget der får lov til at strømme ind og ud, men lad livet få lov til at strømme!

Velsign, og forband ikke!

Lad ikke bekymringer komme og stjæle livet i dig, men lev livet fuldt ud, i vished om at Gud vil sørge for dig, når du altid holder dig nær til ham!
Uanset om du kommer til at opleve tørkeperioder, så vil disse være med til at vise dig, at igennem alt, så sørger Gud for dig, og svigter dig ikke, men lærer dig større dybder i hans herlighed, som du ellers ikke ville kunne se, eller tilegne dig!

Vær under alle omstændigheder klar til den dag da basunen gjalder, og himmelens kræfter vil blive rystet, og jorden skælve for hans herligheds ansigt, for da kommer han for at samle alle dem til sig, som afventer hans komme, og skal føre os, som en festklædt brud hjem til sin herlighed, hvor det store bryllup skal finde sted, og hvor vi skal sidde til bords hos Gud, i hans evige rige, og aldrig i evighed skilles fra ham, men være hos ham gennem alle evighederne, hvor han vil sørge for os, ligesom han i et skyggebillede sørgede for os her på jorden, men nu klart for vores egne øjne vil gøre det i al evig fremtid!
Glæd dig, du som kender Jesus som din Herre og Frelser!

Han siger selv om sit eget hellige ord, jf. lukas 21, 33: "Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå!"

 

Tilbage til siden om Jesus