Hvad er synd?

Synd er at forfejle målet!
Forestil dig at du er astonaud i et rumfartøj, og du har været ude i rummet på en ekspedition, så er du afhængig af visse naturlove.
Når du skal tilbage til jorden, er du afhængig af at komme gennem jordens atmosfære med den rigtige vinkel!
Kommer du for skævt på jordens atmosfære, vil dit rumfartøj brænde op!
Kommer du alt for skævt på jordens atmosfære, vil dit rumfartøj slå smut! Og du blive sendt ud i rummet for al evighed, uden at have mulighed for at vende tilbage.

Det er derfor meget nødvendigt at du får sigtet rigtigt, så du ikke forfejler målet for dit liv, Jesus Kristus, men rammer målet med den rigtige vinkel, der giver dig evigt liv!

Jesus siger selv: porten og vejen til Himmeriget er smal og ufarbar, men porten og vejen der fører til evig fortabelse er bred og jævn! jf. Matt. 7, 13.

Du må derfor indstille dit sigte dagligt, så du ikke går fejl af målet, for synden har vældig stor magt over kødet, men det er Ånden der kan slå kødets gerninger ihjel, gennem at du renser dig selv ind for Gud den almægtiges ansigt, så du kan vinde det evige liv som du har fået i Jesus Kristus!

Tilbage til Jesus.html