Romerriget og Satans herredømme

Da Jesus kom til jorden, og folket ventede deres Mesias, troede folket at Jesus ville komme for at befri dem for Romernes overherredømme.
Men Jesus kom ikke for at befri dem fra Romernes overheredømme, men en langt større magt end Romerne, nemlig Satans overherredømme.
Igennem flere årtusind havde menneskene trællet under synden, som Satan fødte på jorden, og nu kom Jesus for at fri os alle af syndens bånd og lænker, og sætte os fri til at leve i åndens fællesskab med vores himmelske Far!
Derfor revnede også forhænget til det allerhelligste da Jesus på korset opgav ånden, som tegn på at vejen var banet ind til Guds herlighed for os alle, og ikke kun de indviede Ypperstepræster!
Men Guds visdom ville, at vi alle skulle være med, derfor blev Jødernes øjne forblændet, så de ikke fattede at Jesus var deres Mesias, for at vi hedninger skulle få budskabet om hans store nådegave, så vi også kom med, ikke ved noget som vi selv formåede, men udelukende af tro er vi frelst!
Gud elsker sin skabning, og vil ikke at nogen skal fortabes, men vi har alle en fri vilje til selv at bestemme om vi vil tro på hans nådes evangelium, og følge den vej som Gud har beredt os alle.
Valget er dit, ingen anden kan træffe valget for dig, men vælgr du Jesus, må du også sige verden farvel, for da er dit borgerskab ikke længere her på jorden, men i Himmelen!
Frygt ikke for hvad verden kan gøre dig, for Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus!

 

Tilbage til siden om Jesus