Min mad er at gøre hans vilje som har sendt mig!

Johannes 4, 34.

Med disse ord vil jeg her beskrive hvad det vil sige at være en kristen, og at leve det liv, som Gud har givet os kristne at leve!

For at blive fyldt med guddommelig kraft og ånd, er det nødvendigt at vi først tømmer os selv for alt det som vi har med os fra det gamle liv.
Det nytter ikke noget at bære videre på det gamle, for som Jesus selv siger det, hvis ny vin bliver hældt på gamle læddersække, så sprænges sækkene, og både vinen og sækkene går til spilde!
Der skal ung vin på nye læddersække, og gammel vin på gamle læddersække!
Matt. 9, 17.; Mark. 2, 22.; og Luk. 5, 37.
Vores gamle læddersække må dø! Hvis vi fortsat holder dem i live, vil det hindre Gud i at fylde os med sin kraft og ånd, for den er den unge vin, som de gamle læddersække ikke kan tåle!
Det er derfor nødvendigt at vi giver afkald på alt vores eget, for at gud kan komme til at velsigne os med al hans himmelske herllighed!
Det er først når vi selv har givet op, og i vores magtesløshed kommer til Gud at han viser os sin kraft og herlighed, der udløses gennem vores magtesløshed!

Gud deler ikke sin ære med nogen!

Når vi mennesker tjener Gud, må vi gøre det i ydmyghed, og vide, at alt hvad Gud giver os i vores hånd at udrette, aldeles kun er til hans ære, den tilkommer ikke os, men vi gør kun hvad vi er skyldige til at gøre for ham, der vandt os en evig frelse!

Gud bliver aldrig nogen noget skyldig!

Gud kommer aldrig til at skylde os noget, nej tværtimod, vil han altid velsigne os, og dersom vi lever efter hans vilje, vil han velsigne os i rigt mål!
Selv om der kommer trængsler og prøvelser, så er det kun et led i Guds opdragelse af os, hvor han viser os at vi betingelsesløst skal stole på ham, og ikke på noget andet!
Den der stoler på Herren, vil altid blive udfriet af de vanskeligheder som måtte vise sig, og derigennem kan vi se at han altid vil velsigne os med sit store faderhjertes dybe kærlighed, som aldrig bliver nogen noget skyldig, men altid vil velsigne os!

Når vi har været igennem trængsel eller prøvelse, og er kommet igennem den, da vil vi altid erfare Guds store trofasthed, selv om det gjorde ondt, så har han velsignet os med en rigdom af visdom, der kan være os selv, og andre til gavn i fremtiden!
Prøvelsen og trængselen er nemlig ikke en straf, men en årsag til fordybelse så vi lærer større dybder af Guds kærlighed at kende, hvorved hans kraft endnu mægtigere kan manifistere sig igennem vores liv!

Bliv ikke vred på Gud når du prøves, men pris ham af hele dit hjerte, uanset hvor svært det måtte være, så gør det, og mind ham om dine vanskeligheder, og mind ham om alle hans løfter til dig, at han har lovet at fri dig ud af alle fælder som dine fjender har tilgjort, for at du skal falde i dem, men stol på Guds trofasthed, der varer fra evighed til evighed!
Lad ikke følelserne afgøre hvorledes du opfatter Guds trofasthed, men stol på alle de løfter som han selv har talt gennem sit ord, og mind ham dag og nat om dem!

Amen!

Tilbage til siden om Jesus