Katastrofer?

Alt er i Gud faders hånd!
Der sker intet, uden at Gud tillader det ske, selv om det er af det onde!

Denne verden har præsteret at bygge store bygningsværker og andre stoltheder, som skriger til himmelen, og Gud er nødt til at vække os op af vores søvn, så vi erkender, at intet af alt det som vi kan præstere og bygge, vil nogensinde bestå, men udelukkende det der hører hans rige til, det vil og kan bestå!
Gud er derfor nødt til at vise os, at selv det største og mægtigste som vi kan fremvise af vores præstationer, det vil forgå, og vil aldrig i evighed kunne bestå for hans Hellige ansigt!

Vågn derfor op! se og erkend at Herren er Gud, og han ikke tillader noget menneske at rejse sig i stolthed imod ham, men vil til enhver tid knuse det stive og stolte, for det er kun et bøjet og ydmygt hjerte der har hans velbehag!

Jesus siger selv til os: "saml jer ikke skatte på jorden, hverken af sølv eller guld, men saml jer skatte i himmelen!", (læs lukas evangeliet kapitel 12.)
hvorledes skal vi samle os skatte i himmelen?
Ved at vi gennem vores liv og færden giver det vidnesbyrd om Jesus videre til alle de mennesker som vi kender, så de har muligheden for at tage imod ham, og blive frelst fra al den ulykke som vil komme over denne jord, og som intet menneske af egen kraft kan undslippe,
og ved gavmildt at give ud til dem som har allermest behov, og dermed vise Guds kærligheds sindelag!

Bibelen beskriver meget tydeligt hvilke katastrofer og ulykker der vil komme over jorden, og der er kun Ún der kan beskytte os imod alt dette!
Gud!

Hav derfor tillid til Gud, stol på ham, og ikke på hvad du selv eller andre mennesker formår, for det er intet imod hvad Gud han gør og formår!

Det er rædselsfuldt at se, hvorledes så mange mennesker bliver styrtet i døden på Ún gang, af en enkelt planlagt hændelse, på så kort tid, som det er set bl.a. i USA den 11. september 2001, og siden i Indonesien i 2002 og Spanien i 2004, og siden suhnamien i Tailand og Malaysia, og siden da er der sket mange voldsomme ting.
Der har været en stor økonomisk krise af international karakter, og som det allersidste, så har befolkningerne i de muslimske lande rejst sig, og er begyndt at vælte deres diktatoriske præsidenter, med krav om demokrati og menneskerettigheder, men mange steder har de mødt voldsom modgang, med mange dræbte og sårede som konsekvens.
Det er vigtigt for os mennesker at rædselen ikke lammer os, for går vi i chock over disse ting, bliver vi handlingslammede, og da kan der intet godt ske for os.
Heller ikke hvis vreden over uretfærdigheden rejser sig i os og vi kræver hævn over det, som vi humanistisk set kalder for "uskyldigt blod"!
Det er vigtigt for os mennesker at overgive alt til Gud, som formår alt, og som er den eneste retfærdige dommer i enhver sag, og give ham tid og plads til at dømme, når hans tid er inde!
Lad os være årvågne i vores ånd, så vi lytter til hvad han siger til os, dybt inde i hjertet, der hvor du hverken kan høre eller sanse, men der hvor Gud altid vil tale til dig, hvis du blot vil være stille og lytte til hans milde og fredfyldte stemme.
Lad ikke skriget og smerten inde i dig selv larme så meget, at du ikke formår at høre hans stemme, for den er blid og mild, og der findes kun kærlighed i ham!

Må han også give dig en klar overbevisning om, hvorpå hans sandhed og kærlighed er grundlagt, og at alle former for oprør er en afskyelighed for ham, men den som kæmper med åndens våben, ikke kæmper forgæves, for Gud strider for dem som beder til ham!

Hvis vores ledere er ved at føre os på katastrofekurs, så skal vi ikke forsøge at vælte dem via en revolotion, men tværtimod bede for dem, om at Gud må vende deres hjerte, så de retter indd, og gennemfører det, som er til gavn for hele folket!
Det er Herren Gud den almægtige, der indsætter og afsætter ledere på deres poster, det har vi ikke større indflydelse på, end det som vores demokratiske rettigheder måtte give os, samt alle løfterne omkring bønnens mægtige kraft, når vi beder i tro og tillid til Guds almagts vældige styrke.

 

Tilbage til siden om Jesus