Kærlighed kontra fordømmelse?

Hvordan er det vi taler til mennesker, hvilken attetude har vi, og hvordan får vi det sagt?

Det handler allerførst om vores eget jjerte, hvordan er tilstanden der?
Hvis vi selv går rundt med fordømmelse over ting som vi har gjort, så kan vores ord nemt være fyldt med fordømmelse.
Derfor er det vigtigt, selv at have sit forhold til Jesus på plads, så der ikke lurer nogle undertoner som skinner igennem når vi taler.
Jesus siger selv: Tag bjælken ud af dit eget øje, inden du vil hjælpe din bror med at tage splinten ud af hans.
Hvis vores ord skal have nogen vægt, så må vores eget liv være et vidnesbyrd om det som vi siger til andre.
Når det er gjort, så kan kærligheden få adgang til at strømme igennem det som vi siger og gør, og da kærlighedens væsen er ganske anderledes end fordømmelsens, så giver det også en helt anden frugt!
Alt hvad vi sår i kærlighed, det er gjort i Gud, og har derfor evigheds betydning, så det er absolut afgørende for udfaldet, hvilken kraft der ligger bag vores ord!
Må vi alle få gjort alle ting op med Gud, så der intet er som trykker samvittigheden, men vi med dfrimodighed kan træde frem for nådens trone, og finde hjælp i rette tid, både til os selv, og til dem som vi kan hjælpe!
Kærligheden gør intet usømmeligt, den praler ikke, men tfærtimod så løfter den andre op, under bøn og påkaldelse til Gud, om at han må gribe ind, og jhjælpe dem som vi har kær!

Tilbage