Hvem er Jesus?

Det er et godt spørgsmål, som jeg vil give min forklaring på.

Navnet Jesus støder vi på i den hellige bog "Bibelen".

Han kom til jorden som et sendebud fra Gud, altså ikke nogen tilfældighed, men bestemt af Gud!

At han skulle leve et ganske almindeligt menneskeliv her på jorden, bunder i at han skulle prøves ved alle de ting som vi mennesker gennemgår i vores liv, blot med en undtagelse! Nemlig uden at synde en eneste gang!

Han gennemlevede det liv der var ham givet her på jorden, indtil det blev mennesker for meget at have ham gående frit omkring, for de ville af med ham, han gik jo rundt og fortalte dem alt det dårlige de gjorde, gennem den måde han fremsatte sine lignelser. Han sagde ikke lige ud til hvem som helst hvad man gjorde forkert, men talte på en måde ind i situationen, der hvor det gør mest ondt, og det fik hadet i folket til at vokse, og de råbte "korsfæst, korsfæst"!

Jesus var bestemt for at skulle korsfæstes, og derfor gik han uden protest til Golgata, og lod sig korsfæste, ja han sagde endda til Pilatus som skulle dømme ham, at han overhovedet ikke havde nogen magt til at træffe nogen som helst anden afgørelse, end den der var forudbestemt.

Tænk engang, først lader Gud sig selv adskille i 33 år ved at lade Kristus føde på jorden som et almindeligt menneske, hvorefter han gennemlever et menneskeliv her på jorden, i fælleskab med Faderen i himmelen, gennem den fælles Ånd som de havde hjemmefra, hvorefter han lader sig korsfæste som verdens allerstørste synder, ja for al synd gennem alle tider blev lagt på ham, som det mest urene menneske der overhovedet har levet på jorden, måtte Gud vende sig bort fra sit eget kød, for den synd han bar var så stor at han ikke kunne tåle at se på den!

Derfor måtte Jesus Kristus råbe "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig!"

For allerførste gang i sit liv oplevede Jesus at være alene, uden fælleskab med Faderen, og den tomhed der lå i det!

Hvis vi mennesker engang imellem tænkte lidt over hvilken tomhed vi selv oplever i vores eget indre, og det skrig der lyder inderst inde i os selv, så ved vi godt hvad det er Jesus oplevede. Vi er blot så vant til den tomhed, så vi bemærker den dårligt nok, lige bortset fra når den vælter frem fra vores indre når vi indtager forskellige former for berusende midler.

Gud ske tak og lov, at Jesus gennemgik hele forløbet uden at nogen ånd kunne anklage ham for noget som helst!

Ja i dødsriget gik han ned, og intet kunne han anklages for, derfor kunne han fratage Satan dødsrigets nøgler, og da han på tredje dagen opstod fra de døde, havde han dødsrigets nøgler med sig ud af graven!

Han besejrede ikke bare døden, men han tog nøglerne til dødsriget med sig! Derfor kan vi kristne gå ind i den åndelige kamp der er om hvert eneste menneskes sjæl her på jorden, og med Kristus' sejr over døden låse dødens lænker op hos de mennesker som vi kommer i berøring med, så de kan lukkes ind i Guds evige rige, der hvor kærligheden råder!

Jesus sagde til sine tjenere, at han kort tid efter sin opstandelse fra de døde skulle gå bort fra dem, og at det var gavnligt for dem at han gjorde det, for ellers kunne Faderen ikke sende dem "talsmanden" (den stedfortræder) Helligånden er, som på en helt ny måde åbenbarer Guds rige for os mennesker, så vi kan fatte, at vi ikke kun består af et legeme, men også består af ånd!

Derfor kan vi mens vi lever her på jorden have fællesskab med vores Himmelske Fader gennem vores ånd, hvor vi kan kommunikere med ham gennem vores ånd her i livet.

Fornægt derfor ikke det faktum, at du har en ånd i dit indre menneske, der har evighedsbetydning for dig, men lev et liv der tjener dig selv til bedste i fremtiden, og som er Gud velbehageligt.

Det eneste der er afgørende for ethvert menneskes liv er, hvem har du gjort til "Herre" i dit liv?

Hvis det er dig selv, dine egne præstationer, dine penge, m.m. så er du på vej væk fra Gud!

Har du gjort Jesus til Herre i dit liv, så han har fået førstepladsen i dit liv, så er du på rette vej!

Husk! Det er aldrig for sent at komme til Jesus, for han kender dig, ved hvad du har lidt, ja, han har selv i et lynstrejf gennemlevet dit liv mens han hang på korset, og har båret alle dine fejltrin gennem hele dit liv! Og har betalt dem med sit blod!

Derfor, for hver den der kommer til Jesus, i erkendelse af at man ikke har særlig meget at komme med, ham/hende tager han glædeligt imod, for han har lagt evner ned i enhver person, der når du kommer under Guds beskyttende kærligheds vinger, kan fremelskes, og alt det som Gud fra begyndelsen af har ønsket for dig, det kan tage sin begyndelse i dit liv!

Tro aldrig at Gud har forkastet dig! Han nærer den største kærlighed til dig, og ønsker at du skal modtage hans kærlighed dybt ind i dit indre menneske, ja, helt der ind hvor du næppe kender dig selv.

Vær lydig overfor de ord som Gud har givet os i Bibelen, de er en lygte for vor fod, så vi kan se hvor vi træder. Bibelen kan give os anvisning på adskillige områder i vores liv, og kan takket være at dens ord er indblæst af Guds Hellige Ånd, give os anvisninger i helt specifikke situationer, hvor vi kan blive vejledt af Guds ord, i en speciel vanskelig situation.

Regn altid med at kunne finde et visdomsord i Bibelen til netop din situation. Gud svigter dig ikke!

Jeg håber at ovenstående i sammenhæng med hvad Guds eget ord siger, vil blive til gavn for dig som har læst dette, og kan give dig anvisning til at komme videre i dit liv.

Guds kærlighed er vældig! Den kom til udtryk gennem Kristus' offer på Golgata!

Tilbage