Glædens sårbarhed

Glædens sårbarhed

Glæden kommer til os, men den forsvinder igen, lige så pludselig som den kom.

Hvorfor er glædens natur så flygtig?


Mennesket vil, på grund af synden i kødet, altid komme til at såre hinanden, og glæden trækker sig tilbage, når synden raser i mennesket.
Derfor er det alene Guds Hellige Ånd, der kan bevare os på kærlighedens vej, for kærligheden sårer aldrig!
… Og kærligheden og glæden er af Gud, for de er begge Åndens nådegaver til os i Kristus Jesus!

Men én glæde er der aldrig nogen som kan tage fra os som tror!
Frelsesglæden, over visheden i, at jeg er Frelst af nåde, og ejer evigt liv hos Gud, den kan ingen sårende ord, smerter eller pine nogensinde tage fra mig!
Så husk på, når nogen har ramt dig med ord, som har væltet læsset i dit liv, hvor glæden oprindelig kommer fra, og kender du frelsesglæden ved at have fundet fred med din Himmelske Far, så grib fat i den, imens du tilgiver vedkommende som sårede dig, da skal du kende Guds fred, som overgår al forstand, og du kende saligheden ved at være velsignet af Gud!
Gud, som elskker os alle, og gav Jesus, sin enbårne søn, hen for at dø på korset i vores sted, så vi i troen kan eje den evige lykke, at kaldes Guds børn, og arve samme arv, som Jesus vandt ved sit fuldbragte værk på Golgata!

Så lad os huske hinanden på, også når livet er svært, at:
”Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!”
(Paulus’ brev til Galaterne, kapitel 5, vers 22-23.)
Læs hele kapitel 5 af Galaterbrevet, for det rummer en skatkiste af visdom!