Er du frelst?

Kender du Jesus som din Herre og Frelser?

Jesus siger selv i bibelen: "jeg er vejen, sandheden og livet"
Kender du den vej?
Der står også skrevet: "Der kommer ingen til Faderen uden gennem mig" siger Jesus.(*1)

Det er derfor af afgørende betydning at vi får lært Jesus at kende, mens vi er her på jorden, for på den anden side af døden er der ingen frelse!

Jesus siger selv: "lad de døde begrave deres døde".(*2)

Derfor min ven, lad ikke alle de tillokkende fristelser som denne verden tilbyder franarre dig det evige liv, for hvad er dette liv på jorden værd, når vi alle har fået tildelt et evigt liv, og alle skal stå til ansvar for hvorledes vi har handlet i dette?
Jesus han er svaret på alle spørgsmål som du måtte stille, og der står jo også skrevet i bibelen at den der fornægter Jesus overfor mennesker, vil han også fornægte overfor sin Far,(*3) og hvilken dom kommer der da over dig?

Den eneste måde du kan finde Jesus på, er ved at tro at han findes, og at det som står skrevet i bibelen om ham er sandt.
Lad være med at tvivle på noget af det der står skrevet, men tro det, for det er gennem din tro at du bliver frelst, ikke noget som helst du kan udrette!

Paulus maler det tydeligt op for os, at det er i magtesløshed at Guds kraft manifisterer sig, ikke gennem noget som helst som et menneske kan udrette!(*4)

Derfor min ven, hav tro til Gud, tro på Jesus Kristus som din frelser, den eneste der har været nede i dødens rige, for at løse alle de lænker som måtte binde dig, og er opstået fra de døde, for at du kunne få et evigt fællesskab med ham!

Se på det danske flag, det rene hvide kors, der vidner om den måde Jesus døde på, og den røde dug udenom der vidner om at hans blod har renset os fra al synd, som er den eneste adgang til det evige liv i herlighed.
Lad alle andre kalde dig et fjols, blot fordi du vedkender dig Jesus, det er sådanne der skal sidde på troner sammen med Jesus og regere verden, når han opretter sit fredsrige!(*5)

Må Guds nåde give dig at komme til sand erkendelse af Jesus!

Læs: (*1)Johanes evangeliet kapitel 14, (*2)Lukas evangeliet kapitel 9, 57-62, (*3)Matthæus evangeliet kapitel 10, 32-33, (*4)2. korinterbrev kapitel 12, og (*5)Johannes' åbenbaring kapitel 20, 4.

Tilbage til siden om Jesus