Herrens profetiske første maj tale 2014

Herrens profetiske første maj tale 2014!

Jeg havde sat mig for, at ville skrive mit daglige ord, som udsendes på min mailingliste "Tro og Håb", Da Herren gav mig en profetisk første maj tale, som er til hele Danmark.

Her kommer dagens mannakorn for torsdag den 1. Maj.

Matthæus Evangeliet 6,

Vers 1. Pas på, at I ikke viser jeres retfærdighed for øjnene af mennesker for at blive set af dem, for så får I ingen løn hos jeres fader, som er i himlene. Vers 3. Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, Vers 4. for at din almisse kan gives i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Hvis du vil læse hele afsnittet fra Bibelen, hvorfra dette mannakorn kommer, så klik her:

Profetien:

Hovedet smertede, og alle kroppens led var så pinfulde at bevæge, at det næsten var uudholdeligt.
Da kom Herrens ord: "Hvor længe vil du symptombehandle med kosmetiske løsninger, Danmark?"
Syndens løn er død, men min nådegave i Kristus Jesus er evigt liv for enhver som tror!
Smerten forsvinder ikke, ved at du tilplastrer et betændt sår, det skal renses op, behandles og plejes, have ro til at hele, så der kan blive tilvejebragt lægedom!
Men Du Danmark har ikke tid til at standse op, og give plads for alt det, som er nødvendigt, for at dit folk kan finde helse og lægedom, til ånd, sjæl og legeme, men dit folk skal præstere maksimalt, uanset fysisk eller psykisk helbredstilstand!
Hvornår begriber du Danmark, at jeg Herren snart siger stop, og kræver alle disse menneskers smerter af din hånd?
Måtte din tvangstanke om, at dit fokus på den økonomiske ansvarlighed, uanset folkets afsavn og lidelser derved er en forbandelse for dig, og kommer til at ramme dig hårdt, hvis ikke snart du omvender dig, og følger mine sande og retfærdige veje!
Begriber du ikke, at det er mig der velsigner, enhver som er de svages, fattiges, sårbares og enliges beskytter?
Jeg Herren Gud den almægtige ser alt, og ved alt, også det som foregår bag lukkede og låste døre, selv menneskers tanker helt ind i hjertets inderste kammer, kender jeg, hvordan vil du da kunne skjule noget for mig?
Bedrag ikke dig selv Danmark, men omvend dig imens tid er, ellers kommer dommen over dig, som en tyv om natten, og den bliver hård!