Guds position i vort samfund:

Der stod en lille dreng uden for en kirke og græd.
Så kom Jesus forbi, og spurgte drengen: "hvorfor græder du?"
Drengen svarede: "fordi præsten har smidt mig ud af kirken, og jeg må ikke komme ind igen."
Jesus svarede ham: "det skal du ikke være ked af, for jeg må heller ikke komme derind."

Denne kirke er vores land Danmark, og drengen er dets befolkning.

Hvordan skal det gå dette samfund?
Kan det gå os anderledes end det gik med Sodoma og Gomorra?

Ikke med mindre vi vender om fra vores onde veje, og lukker Jesus ind igen!
Det være sig både i vores skoler, læreanstalter, offentlige og private foretagender, og ind i alle vores huse og hjem!

Det er af afgørende vigtighed at vi får øjnene op for hvad det er vi har gjort i vores samfund, hvor vi har udelukket Gud fra alle vores egne rum, for i stedet at have lukket løgnen med al dens afskyelighed såsom porno, åbenlys sezualitet og humanismens grusomme menneskesyn, der intet har med sand næstekærlighed at gøre ind, men udelukkende tjener løgnen, så vi ikke selv skal tage et ansvar på os, men bare sige nogle fornuftige ord!

Gud er tålmodig med os, han har endnu ikke bestemt sig for at udslette os, det er derfor nødvendigt at vi nu får øjnene op for sandheden, imens sandhedens lys endnu skinner, så vi kan omvende os fra alle vores onde gerninger, og bede Gud om tilgivelse for det som vi har gjort, og radikalt ændre den måde vi tilrettelægger vores samfund efter, så vi igen går på den rigtige vej, og allerførst søger Guds rige og hans retfærdighed, og dernæst lever i tilliden til, at han vil sørge for at vi til gengæld får alt det andet, som vi har behov for!

Det er afgørende nødvendigt at vi igen lukker Jesus ind i vores "kirkesamfund", og ikke længere tillader at befolkningen står udenfor og græder, fordi de ingen trøst kan finde mere, idet præsten har smidt dem ud, fordi selv præsten ikke længere ville have Jesus indenfor.
Men så længe dem der udstikker lovene for hvorledes vi skal leve her i vores samfund ikke allerførst søger Guds rige, og hans retfærdighed, så kan intet af det som de foretager sig blive til velsignelse for befolkningen, for al velsignelse kommer ét sted fra, nemlig ovenfra, fra himmelens og jordens skaber, som har al magt til at velsigne dem der søger ham, og ligeledes til at fordømme dem der nægter at søge ham!

Lad os alle underordne os Guds mægtige anvisninger for hvorledes vi mennesker kan blive lykkelige, og ikke længere forsøge at bestræbe os på at klare tingene i egen kraft, for det vil aldrig lykkes for nogen der hovmoder sig imod Gud at få lykke til at gennemføre sit værk!

Måtte Guds Hellige Ånd få adgang til at åbne sit eget ords sandhed for dig der læser dette!

 

Vær opmærksom på, at Danmark har verdens smukkeste flag "Dannebrog", som hver eneste dag vidner om Guds kærlighed til os, idet det hvide rene kors fortæller os om hvorledes jesus blev korsfæstet og bar alle vores synder, så de er hvide som sne, og den røde dug der vidner om hans blod, der betalte prisen for al vores synd!
Tro ikke at det er nogen tilfældighed at netop Danmark har fået dette flag, det er også med i Guds plan!

 

tilbage til siden om Jesus