Bøn for Danmark!

Danmark er i krise, og trænger kraftigt til vores forbøn, og svigter vi vores indsats her, så bliver situationen blot endnu værre!
Vil du være med til at bede for vores land?

Egoismen hos det enkelte menneske er grundlæggende den største fjende, når alt kommer til alt, for det er den, der driver folk til at gøre de mest forfærdelige ting!
Det er ligegyldigt, om det som man gør af egoistiske grunde, umiddelbart opdages eller ej, for Ego'et er grunden til al synd, og som der står skrevet, så er syndens løn: DØD!
Vi trænger til en kraftig udgydelse af Guds Ånd over vores land, så vi kan få lys ind i vores hjerter, og genfinde kærligheden, og indse sandheden i, at hvis ikke vi tager os mere af hinanden, og har omsorg og kærlighed til hinanden, så drukner hele landet i Egoismens syndige gerninger!

Gud være lovet, for at der ikke kun står skrevet:

"at syndens løn er død", men at der videre står: "at Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus!"

Med dette i bevidstheden, kan vi frimodigt bede for Danmark, bede om nåde og hjælp til både vores Regering, og hele det embedsværk som understøtter den og bede for vores folketing om at det må udføre et ansvarligt arbejde, med Gudsfrygt i hjertet, så vi kan leve i overensstemmelse med de kærlighedsprincipper, som Himmelens Gud har udstukket for os mennesker, hvis vi vil være trygge og lykkelige!

Hvorfor vedtager man love, som strider imod Bibelens grundprincipper?

Når jeg hører at der fremsættes lovforslag om emner, som direkte strider imod de kærligheds principper som Gud har givet os i Bibelen, og testamenteret til os, ved at der også har været "testamentators død" imellem, så græder jeg ind for Guds ansigt, og beder om nåde og hjælp, og om at han må gribe ind, så sådanne lovforslag ikke bliver vedtaget!
Det er jævnligt sket, at mine bønner er blevet hørt, og jeg er sikker på, at der er mange andre, som også har været med til at fylde guldskålene i Himmelen op med bønner, netop for sådanne specifikke emner.
Men der trænger til at blive ryddet op, og blive gjort noget, hvis ikke Guds vredes hånd fortsat skal blive vendt imod os, så vi istedet erfarer nådens og kærlighedens kraft, der strømmer med velsignelse, når et land og dets folk er lydigt imod sandheden i kærlighedens lov!

Der er kraft og magt i navnet Jesus, navnet over alle andre navne, og når vi beder i hans navn, så sker der noget!
Himlene ryster og jorden skælver, for i hans navn kan vi bede, og række helt ind bag forhænget i Himmelen, og hente kraft, nåde og hjælp i hvilken som helst situation, og han griber ind, fordi han elsker os!
Denne kraft kan vi gøre brug af, til gavn og hjælp for: både os selv, vores kære, familie og venner, og så sandelig også for vores land.

Ikke alle områder varetages af vores landspolitikere og deres embedsmænd, men vi må også huske vores regions og kommunalpolitikere i vores forbøn, for at også de kan få nåde, kraft og hjælp til at styre og lede vores samfund, så det ikke bliver skævvredent, men at retfærdighed og lighed for loven må være et kendetegn, som vi i vores bønner må stræbe efter at opnå, ved hjælp fra Himmelens Gud!

Ærefrygt og respekt:

Måtte ærefrygt og respekt for Guds Hellighedkomme over os, så både vi almindelige mennesker, og de som er sat til at lede os indser, at hvis ikke huset bygges på klippen, så blæses det omkuld, og bliver ikke stående, uanset hvor dygtige hjerner der elllers har været med til at bygge det!
Det er "kun", og helt og aldeles "kun", "SANDHEDEN" der sætter os fri, og hvis ikke vi lever på sandheden, som er "klippen Kristus", så farer vi vild, og mister livets nådegave, som gerne skulle være vores allesammens mål!

Lad os løfte Dannebrog op til Gud i hænderne, med tak til ham for det store vidnesbyrd som han har givet os, at vi i vores flag har både "korset, blodet og renheden" som symbol, og bede om at når det vejrer fra enhver flagstang i landet, så er det til beskyttelse for os imod alt det onde, som Egoismen vil påføre os!
Guds nåde er os nok, når vi vil erkende, at Guds kraft udløses i magtesløshed.
Det er først når vi erkender vores egen magtesløshed, og dybe afhængighed af Guds hjælp og kraft og nåde, at vi virkelig erfarer velsignelsen, og den varer kun ved, så længe som vi vedbliver med at erkende vores egen magtesløshed, og aldrig igen begynder at tro, at vi ved egen kraft og visdom kan gå på vandet!

Må bønnens og kærlighedens ånd komme over både dig og mig, ja over os alle sammen, så vi påkalder Himmelens Gud, og finder nåde og hjælp i rette tid!